Organizacja:

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Piotr Gołębiowski
Koordynator

tel.    +48 32 790 09 51
kom. +48 606 870 562
e-mail: p.golebiowski@elmech-kazeten.pl

Magdalena Mulszanowska
Koordynator

tel.   +48 32 790 09 52
kom. +48 882 112 805
e-mail: m.mulszanowska@elmech-kazeten.pl

Wystąpienia i referaty

 

Kontakt w kwestiach merytorycznych
dotyczacych wystąpień i referatów:

mgr inż. Tomasz Wikiera
Główny Konsultant ds. Wentylacji
tel.   +48 32 790 09 52
kom. +48 694 807 272
e-mail: biuro@elmech-kazeten.pl

Jan Feifer
tel.   +48 32 790 09 52
kom. +48 606 144 981
e-mail: biuro@elmech-kazeten.pl

mgr inż. Krzysztof Migda
tel.   +48 32 790 09 52
e-mail: biuro@elmech-kazeten.pl

Hotel

 

Kontakt w sprawach związanych
z zakwaterowaniem i przejazdem.

Beata Walo
Koordynator

tel.    +48 32 790 09 54  I  +48 32 608 88 86
kom. +48 882 191 595
e-mail: b.walo@elmech-kazeten.pl

Elmech Kazeten Sp. z o.o. logo

Elmech Kazeten Sp. z o.o.

41-250 Czeladź
ul. Nowopogońska 98
www.elmech-kazeten.pl

Dane firmy:

NIP: 643-175-73-20
REGON: 241900056
KRS: 0000381410

Wpis do Rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 34.820.150,00 PLN wpłacone w całości.

Numer rachunku bankowego:
Bank PKO BP S.A. nr rachunku: 95 1020 2384 0000 9902 0144 0742