II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica - Dni Górnicze 2014

Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica – Dni Górnicze to wydarzenie cykliczne, organizowane co dwa lata, poświęcone innowacjom dokonującym się w branży górniczej. Tegoroczne spotkanie, podobnie jak poprzednie, będzie wydarzeniem elitarnym, kierowanym do wybranego grona osób mających realny wpływ na kondycję i rozwój polskiego górnictwa. Wśród zaproszonych gości znajdą się prezesi i dyrektorzy kopalń, profesorowie, inżynierowie, politycy i wybitni specjaliści z zakresu nowoczesnych rozwiązań dla górnictwa, prawa, ekonomii i finansów.

Naszym najważniejszym celem jest przygotowanie platformy wymiany doświadczeń, która pozwoli na wytyczenie nowych horyzontów dla polskich firm w oparciu o zaprezentowane nowoczesne rozwiązania techniczne, systemy zarządzania i finansowania.

Zakres tematyczny:

Tym razem spotykamy się by omówić najważniejsze kwestie dotyczące zagadnień:

  • „Innowacyjna Kopalnia”;
  • Górnicze Zagrożenia Naturalne (Wentylacja, Klimatyzacja, Odmetanowanie);
  • Techniki i technologie dla potrzeb drążenia i utrzymania podziemnych wyrobisk górniczych;
  • Transport dołowy ludzi i materiałów w Zakładach Górniczych;
  • Branża Węglowa dla Polskiej Energetyki;
  • Debata ekonomiczno-finansowa.

 

Data i miejsce organizacji Kongresu:

Inauguracja trzydniowego Kongresu odbędzie się 10 czerwca 2014 r. w Siemianowicach Śląskich w „Parku Tradycji”. W kolejnych dniach, 11 i 12 czerwca, spotkania odbędą się w hotelu „Villa Verde” w Zawierciu, gdzie prowadzone będą liczne panele dyskusyjne, prezentacje i debaty poświęcone górnictwu.

I edycja - Silesia Innovatica - Dni Górnicze 2012

Patronaty i Partnerzy Silesia Innovatica 2012

Silesia Innovatica 2012 okazała się być dużym sukcesem i pokazała potrzebę organizacji spotkań, które umożliwiają wymianę doświadczeń i prowadzenie dialogu na wysokim poziomie merytorycznym, w tematach ukierunkowanych na konkretne problemy i zagadnienia branżowe. Potwierdzają to pozytywne opinie wyrażane przez wymagających uczestników konferencji. Liczni przedstawiciele kadry zarządzającej kopalń i przedsiębiorstw górniczych, szerokie grono inżynierów i specjalistów, reprezentanci świata nauki i polityki zgodnie podkreślali wyjątkowy charakter platformy wymiany doświadczeń, jaką udało nam się stworzyć.

Silesia Innovatica Dni Górnicze 2012 w ciągu trzech dni odwiedziło ponad 300 uczestników. To 39 prelegentów, którzy zaprezentowali referaty z dziedziny bezpieczeństwa i innowacji w górnictwie, a także prewencji zagrożeń metanowych. To również sesja ekonomiczna prowadzona przez wybitnych prawników i analityków finansowych z  ekonomistą Markiem Zuberem na czele. To spotkanie przedstawicieli najważniejszych kopalń i spółek węglowych, uczelni technicznych oraz instytutów naukowych. To 15 patronatów honorowych przedstawicieli władz państwowych, urzędów i jednostek naukowych. To 13 patronatów medialnych i wiele relacji zarówno w telewizji, jak i w prasie. Poprzedni kongres to sukces i dowód na to, jak duża jest potrzeba dialogu i integracji wszystkich trzech środowisk – producentów maszyn, producentów węgla i jednostek naukowych. Świadczy o tym wiele niedopowiedzianych słów, niedokończonych dyskusji i nawiązanych kontaktów. Pokongresowym wnioskom i analizom towarzyszyły również liczne pytania: co dalej? Odpowiedzią na nie będą kolejne spotkania i panele dyskusyjne poświęcone innowacjom w branży górniczej.

Nawiązując do sukcesu i prestiżu poprzedniej edycji Kongresu, z prośbą o objęcie patronatem honorowym nad wydarzeniem wystąpiliśmy do przedstawicieli władz państwowych, regionalnych i lokalnych, przedstawicieli środowisk akademickich i naukowych (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska…) oraz najważniejszych instytucji górniczych. W promocję wydarzenia zaangażowane zostaną liczne media o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym. Swój udział już zapowiedziało wielu znakomitych gości, wybitnych specjalistów związanych z górnictwem, ekonomią i finansami, oraz reprezentacje zagraniczne z krajów europejskich i azjatyckich. Chcielibyśmy, aby Państwo zaszczycili to grono swoją obecnością.