II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica – Dni Górnicze 2014
Polskie Górnictwo – aktualne problemy i innowacyjne sposoby ich rozwiązania.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia  zobacz

W Siemianowickim Parku Tradycji, 10 czerwca br. uroczyście zainaugurowano II Międzynarodowy Kongres Górniczy – Silesia Innovatica. Podobnie jak w latach poprzednich, wydarzenie miało charakter międzynarodowy. Intencją organizatorów było przygotowanie platformy wymiany doświadczeń i konfrontacji poglądów przedstawicieli różnych środowisk: producentów nowoczesnych maszyn i rozwiązań dla kopalni i branży górniczej, producentów węgla, naukowców, osób świadczących usługi prawne i finansowe dla górnictwa, w końcu osób mających wpływ na regulacje prawne dotyczące tej branży.

„Jesteśmy przekonani, iż w trudnych dla górnictwa czasach, takie spotkania pozwolą na wytyczenie nowych horyzontów rozwoju i wypracowanie metod poprawy sytuacji” – twierdzą organizatorzy. Zorganizowaliśmy konferencję umożliwiającą prezentację najnowocześniejszych rozwiązań, mających wpływ na poprawę konkurencyjności polskiego górnictwa. Mamy nadzieję, iż te koncepcje znajdą wkrótce szerokie zastosowanie w praktyce. W opozycji do powszechnych negatywnych nastrojów związanych z aktualną sytuacją sektora górniczego, chcieliśmy także wskazać na pozytywne zmiany i wydarzenia dokonujące się w tej branży.

Artur Kowalczyk - Organizator II Międzynarodowego Kongresu Silesia Innovatica - Dni Górnicze 2014 Artur i Stanisław Kowalczyk - Organizatorzy Kongresu Silesia Innovatica Dni Górnicze 2014 Goście II Międzynarodowego Kongresu Silesia Innovatica - Dni Górnicze 2014

 

Tegoroczne spotkanie, podobnie jak poprzednie, miało charakter elitarny i kierowane było do wybranego grona osób mających realny wpływ na kondycję i rozwój polskiego górnictwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się prezesi i dyrektorzy kopalń, inżynierowie i wybitni specjaliści z zakresu nowoczesnych rozwiązań dla górnictwa, prawa, ekonomii i finansów, przedstawiciele zarządów spółek związanych z branżą górniczą, profesorowie reprezentujący wiodące uczelnie techniczne, politycy, przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych. W kongresie udział wzięli goście z zagranicy oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych m.in. z Serbii, Mongolii i  Kazachstanu.

II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica odbył się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Branżowy i wysokospecjalistyczny charakter konferencji podkreślają patronaty i współpraca zadeklarowana przez takie instytucje i osobistości jak Główny Instytut Górnictwa i prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego, Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową i jej Prezesa Janusza Olszowskiego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa i prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke,, Fundację Bezpieczne Górnictwo, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego oraz kadrę naukową Akademii Górniczo-Hutniczej. Poparcie dla tej ważnej dla branży górniczej inicjatywy wyrazili także Senator Leszek Piechota, przedstawiciele władz regionalnych województwa śląskiego oraz miast aglomeracji śląskiej (Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydenci Miast: Siemianowice Śląskie, Katowice, Chorzów, Będzin, Starosta Powiatu Będzińskiego…)  zobacz listę partnerów Kongresu

Kongres został zainaugurowany w siemianowickim Parku Tradycji, a uroczystego otwarcia i przywitania gości dokonali: Artur Kowalczyk - Organizator oraz Jacek Guzy - Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, występujący w roli gospodarza.

Pierwszy dzień Kongresu zdominowało polskie górnictwo i jego kondycja. Był to temat przewodni debaty odbywającej się pomiędzy ekspertami branżowymi.

Pierwsza edycja Międzynarodowego Kongresu Silesia Innovatica odbyła się w 2012 roku. Wtedy jednak sytuacja górnictwa była zupełnie inna. Teraz coraz częściej mówi się o poważnym kryzysie i właśnie z tą tendencją próbują walczyć organizatorzy kongresu, zastanawiając się jak uzdrowić obecny stan i odpowiedzieć na pytanie czy górnictwo naprawdę dopadł kryzys.

Co warte podkreślenia, pomimo powszechnego poczucia kryzysu w górnictwie, Kongres Silesia Innovatica rozpoczął się od pozytywnych akcentów. Rozdano nagrody w konkursie organizowanym przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej oraz Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” INNOWACJE 2014. Kapituła konkursu, pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. inż. Antoniego Kalukiewicza wyróżniła m.in. najbardziej innowacyjne produkty firm Sandvik Mining and Construction (Kombajn Chodnikowy MR341), Bosh Rexroth Sp. z o.o. (wielosekcyjny rozdzielacz) oraz Elmech Kazeten Sp. z o.o. (Wentylator WLE-1280 B/E/1/2N/U). Tego typu nagrody podkreślają pozytywne i innowacyjne zmiany, które są udziałem firm związanych z polskim sektorem górniczym. Pozostaje życzyć, aby jak najwięcej z nich mogło zostać wdrożonych w polskich zakładach górniczych. 

Podczas uroczystej inauguracji wręczono również statuetkę „Wirtuoz Otoczenia Biznesu 2014”. Wyróżnienie przyznała Polska Organizacja Biznesu i Przedsiębiorczości dla Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej i jej Prezesa, Janusza Olszowskiego za całokształt działań, promocję, wsparcie i skuteczną ochronę interesów firm skupionych wokół tej instytucji.

Kolejne wyróżnienie, "Go Silesia Business 2014", z rąk organizatorów kongresu, odebrał Prezes Firmy Grey B, Szymon Pogoński. Go Silesia Business jest nagrodą przyznawaną dla firmy spoza branży górniczej.

Wyróżnienie dla Elmech Kazeten Sp. z o.o. - Innowacje 2014 Konkurs Innowacje 2014 - Silesia Innovatica 2014 Prezes firmy Grey B Silesia Innovatica Dni Górnicze 2014

 

Na szczególną uwagę zasługuje uroczyste podpisanie dwóch listów intencyjnych inicjujących współpracę środowisk biznesowych z uczelniami wyższymi oraz kooperację firm związanych z górnictwem. Pierwszy z listów to deklaracja współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Akademią Górniczo-Hutniczą i Korporacją Aerologii Górniczej. Uroczystego podpisania dokumentu dokonali JM prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, w imieniu JM Rektora Akademii Górniczo Hutniczej prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Prezes Zarządu Korporacji Aerologii Górniczej Artur Kowalczyk.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy - Uniwersytet Ślaski, AGH i KOAG Prof. Antoni Kalukiewicz - AGH, Artur Kowalczyk i Przemysław Gabryś - Zarząd KOAG, Prof. Wiesław Banyś - Uniwersytet Śląski JM prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - Silesia Innovatica - Dni Górnicze 2014

 

Kolejny list to oficjalne nawiązanie współpracy pomiędzy firmami Eltrans Sp. z o.o. oraz Elmech Kazeten Sp. z o.o. w zakresie promowania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem branży górniczej. Celem wspólnych działań ma być również rozwijanie i wzmacnianie kooperacji firm zaplecza górniczego oraz organizacja tematycznych konferencji i seminariów. List podpisali z ramienia Eltrans Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Pan Ryszard Andrysiak oraz Prezes Zarządu Mariusz Saratowicz, a ze strony Elmech Kazeten Sp. z o.o Wiceprezesi Zarządu Beata Szafraniec i Stanisław Kowalczyk.

- Każde spotkanie pomiędzy przedstawicielami świata biznesu i podmiotów życia gospodarczego a uczelniami wyższymi ma pozytywny wymiar i powinno przynosić wymierne efekty. To okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania potrzeb jednej i drugiej strony, szansa na rozpoczęcie badań naukowych, które zrealizują uczelnie na potrzeby biznesu – mówią organizatorzy Kongresu. Właśnie tam gdzie są tradycyjne typy działalności jest miejsce na innowacje. Obraz Śląska musi ulec zmianie by łączyć to, co jest naszą wartością, czyli górnictwo z nowoczesnymi technologiami. Ważne jest również, aby młodym ludziom, studentom dać szansę praktycznego uczestnictwa w codziennym życiu branży górniczej, dać szansę poznania jej aktualnych problemów i kierunków rozwoju. To przecież w ich rękach leży przyszłość śląskiego i polskiego górnictwa.

Podczas Inauguracji Kongresu odbyła się również ciekawa debata ekonomiczna związana z branżą górniczą. Poprowadził ją redaktor Adam Sojka, znany z telewizyjnego programu „Trudny Rynek” (TVP Katowice). W debacie swoje opinie na temat aktualnej kondycji śląskiego i polskiego górnictwa, kierunkach rozwoju, sposobach wyjścia z kryzysu i poprawienia aktualnej kondycji wyrazili eksperci m.in: Janusz Olszowski – Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Artur Kowalczyk – Prezes Korporacja Aerologii Górniczej, Mariusz Saratowicz – Prezes Eltrans Sp. z o.o., dr Marian Ber - ekonomista oraz Andrzej Michalik - Prezes Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A.

II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica – Dni Górnicze 2014 trwał trzy dni. Oprócz uroczystej gali w Siemianowicach Śląskich, uczestnicy brali udział w debatach, prezentacjach, wystąpieniach i sesjach tematycznych, które zorganizowano w hotelu "Villa Verde" w Zawierciu.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu wygłoszono referaty dotyczące takich tematów jak:

„Górnicze Zagrożenia Naturalne (Wentylacja, Klimatyzacja, Odmetanowanie)”, Innowacyjna Kopalnia” oraz Techniki i technologie dla potrzeb utrzymania podziemnych wyrobisk górniczych”.

Nie sposób nie podkreślić udziału w konferencji wybitnych ekspertów zajmujących się praktycznymi problemami górnictwa, reprezentantów najważniejszych uczelni wyższych, instytucji naukowych i badawczych związanych z górnictwem. Dzięki nim poziom merytorycznej dyskusji prowadzonej podczas Kongresu stał na najwyższym poziomie.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać i zobaczyć ciekawe prezentacje pokazujące konkretne problemy i praktyczne sposoby ich rozwiązania, z wykorzystaniem innowacyjnych technik i maszyn. Była to konkretna dawka wiedzy i informacji, które będą mogły być przeniesione na grunt praktyczny i wdrażane w zakładach górniczych. Wiele z poruszanych problemów zachęciło uczestników do zgłaszania pytań, wymiany spostrzeżeń i poglądów, co jest najlepszym dowodem na przydatność i aktualność podejmowanych tematów.

Referaty wygłoszone podczas II Międzynarodowego Kongresu Silesia Innovatica – Dni Górnicze 2014:                    

 • Drążenie wyrobisk – Tymczasowa zmechanizowana obudowa chodnikowa TYP ZTOCh-WP 
  (prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze / Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Koncepcja wykorzystania zawiesiny lodowej w klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych.
  (prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak, dr Dariusz Obracaj, dr Marek Borowski / Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Odmetanowanie w warunkach polskich kopalń węgla kamiennego. 
  (prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak, dr Dariusz Obracaj, dr Marek Borowski / Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Rozpoznawanie, szacowanie i kontrola poziomu zagrożenia klimatycznego.
  (dr hab. inż.. Stanisław Trenczek, prof. nadzw. ITI EMAG.)
 • Badania wentylatorów lutniowch - obowiązek czy konieczność?
  (dr inż. Marek Jedziniak – KOMAG)
 • Przepływ ciepła z gorącego masywu skalnego do wyrobiska i możliwości jego wykorzystania.
  (Józef Knechtel, dr n.techn., kierownik Pracowni Klimatyzacji Kopalń w Zakładzie Aerologii Górniczej GIG)
 • Wykorzystanie urządzeń chłodniczych produkcji IMKiUS oraz materiałów termoizolacyjnych w celu polepszenia właściwości klimatycznych wyrobisk i ograniczenie kosztów utrzymania – dobór układów klimatyzacji, oczujnikowanie urządzeń, układy chłodnic niskooporowych.
  (inż. Łukasz Pawliczek, Główny Inżynier IMKiUS Sp. z o.o.)
 • OGRANICZENIE KOSZTÓW PRODUKCJI WĘGLA KAMIENNEGO POPRZEZ WDROŻENIE TECHNOLOGII SUCHEJ SEPARACJI.
  (prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa)
 • Wpływ uwarstwienia górotworu na możliwość utrzymania wyrobisk korytarzowych.
  (dr hab. inż. Piotr Małkowski / AGH)
 • Diagnostyka i inteligentne sterowanie w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych.
  (Piotr Szymała / Instytut Technik Innowacyjnych EMAG)
 • Nowoczesne metody utrzymania wyrobisk za frontem ściany eksploatacyjnej
  (dr. Inż. Zbigniew Rak / AGH)
 • Nowoczesne metody zabezpieczenia i utrzymania chodników wraz z ograniczeniem kosztów ich wykonania – wypełnienie pustek, transport materiałów, torkretowanie, hydroizolacja poprzez wykorzystanie urządzeń torkretujących typu MP-1 oraz tłoczących typu Kobra.
  (inż. Łukasz Pawliczek, Główny Inżynier IMKiUS Sp. z o.o.)
 • Odmetanowanie ścian z wykorzystaniem nadległych chodników drenażowych - doświadczenia KWK"Mysłowice-Wesoła" na przykładzie ścian 510 i 514.
  (mgr inż. Grzegorz Motyczyński – KWK „Wesoła”)
 • NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W GÓRNICTWIE - EFEKTYWNE ZASILANIE W SPRĘŻONE POWIETRZE W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH – KWK PNIÓWEK
  (Mariusz Saratowicz / Prezes Zarządu Eltrans Sp. z o.o., Marcin Płoneczka / KWK Pniówek, Jastrzębska Spółka Węglowa)

Prezentacje poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom przeznaczonym dla branży górniczej zaprezentowali również partnerzy Kongresu. Z dużym zainteresowaniem wysłuchany został wykład mecenasa Mariusza Orlińskiego (Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy) poświęcony podatkowym i parapodatkowym środkom ochrony polskiego górnictwa oraz prezentacja firmy Orlen Oil Sp. z o.o. na temat zalet stosowania smarów sulfanianowych HUTPLEX (Arkadiusz Leżoń– Specjalista ds. wdrożeń Rafineria Jedlicze / Orlen Oil Sp. z o.o.). Uczestnikom konferencji zaprezentowano również najnowsze i wyróżniane przez ekspertów branżowych wentylatory lutniowe i pompy szlamowe firmy Elmech Kazeten (inż. Tomasz Wikiera). Na terenie obiektu konferencyjnego „Villa Verde” zorganizowano ekspozycję tych nowoczesnych maszyn.

Po merytorycznej części, uczestnicy konferencji mieli okazję wypocząć i wymienić poglądy w luźniejszej i mniej formalnej atmosferze.

II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica - Dni Górnicze 2014, zorganizowany w szczególnych i niesprzyjających polskiemu górnictwu okolicznościach, w sytuacji, którą wielu uznaje za kryzysową, zasługuję na uwagę. Szczególnie teraz ważne jest przygotowanie platformy wymiany doświadczeń i poglądów, płaszczyzny umożliwiającej nawiązanie nowych kontaktów pomiędzy środowiskami biznesu, naukowymi i badawczymi, aranżacji spotkań, których efektem będzie wzrost konkurencyjności polskiego górnictwa, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i ekspansja na rynki zagraniczne.

Już dzisiaj organizatorzy zapraszają na III Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica, który planowo ma odbyć się w roku 2016. Zobaczymy, jakie zmiany przyniosą ze sobą te kolejne dwa lata i w jakim kierunku pójdzie polskie górnictwo?

Fotorelacja z wydarzenia Silesia Innovatica - Dni Górnicze 2014 przygotowana przez Uniwersytet Śląski  zobacz

Relacja video z inauguracji Silesia Innovatica - Dni Górnicze 2014  zobacz